Αιτήσεις υποψήφιων εκπαιδευτικών για την ενισχυτική διδασκαλία

Αιτήσεις υποψηφίων εκπαιδευτικών για την ενισχυτική διδασκαλία

Με την υπ’ Αρ. Πρωτ. 154172/Δ2 Υπουργική Απόφαση, καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί -οι οποίοι περιλαμβάνονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του Α.Σ.Ε.Π. υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ85 και ΠΕ06 της αριθμ. 2ΓΕ/2019 προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π.- να υποβάλουν στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. ηλεκτρονική αίτηση, για την ενισχυτική διδασκαλία σχολικού έτους 2021-2022.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως αύριο Πέμπτη, 02/12/2021.

Αναλυτικά: «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψήφιων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία
για το σχολικό έτος 2021-2022»

Πηγή: https://opsyd.sch.gr/

Share