Αναπροσαρμογή των χρονικών διαστημάτων αξιολόγησης προσωπικού του Δημόσιου τομέα έτους 2019

Η προθεσμία για τη συμπλήρωση της βαθμολογίας από τους Αξιολογητές Α’ παρατείνεται έως και τις 10/01/2021. Εντός της ανωτέρω προθεσμίας, καλούνται οι Αξιολογητές Α’ να συμπληρώσουν τη βαθμολογία και να υποβάλουν οριστικά τις εκθέσεις αξιολόγησης.

Υπενθυμίζεται, ότι τυχόν υποβολή των στοιχείων της συνέντευξης στο προηγούμενο στάδιο δεν συνεπάγεται οριστική υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης, ακόμα κι αν ο Αξιολογητής Α’ είχε προβεί σε συμπλήρωση της βαθμολογίας των κριτηρίων αξιολόγησης.

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι οι Αξιολογητές Α’ έχουν δυνατότητα να υποβάλουν βαθμολογία στα κριτήρια αξιολόγησης, ακόμα κι αν δεν έχουν υποβάλει τα στοιχεία της συνέντευξης

Στάδιο Β΄Αξιολογητή

Από 11/01/2021 έως 31/01/2021 ο Αξιολογητής Β΄ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος, που τον αφορά, και υποβάλει αυτή αρμοδίως.

Δείτε την Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, πατώντας ΕΔΩ.

Πηγή: apografi.gov.gr

Share