Αναστολή Λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών