Α’ Κύκλος Κινητικότητας 2021 (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

Α' Κύκλος Κινητικότητας 2021

Έως τις 22 Ιουνίου μπορούν, οι Δημόσιοι υπάλληλοι, να υποβάλλουν αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και την απόσπασή τους για προσωρινή κάλυψη αναγκών.

Για τη συμμετοχή τους στον Α΄ Κύκλο Κινητικότητας 2021, οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην εφαρμογή του Μητρώου στον σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr./login, με τους κωδικούς TAXISnet, που ήδη διαθέτουν.

Οι αιτήσεις προτίμησης μπορούν να υποβάλλονται για δέκα συνολικά θέσεις έως και τριών φορέων κατ` ανώτατο όριο.

Δείτε την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών: Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Α΄ κύκλου 2021 – Υποβολή αιτήσεων- 3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email