Δήμος Θεσσαλονίκης: Έργα που θα αλλάξουν την πόλη την επόμενη διετία

Έργα πνοής και ουσιαστικές παρεμβάσεις για το 2018 περιλαμβάνει το νέο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης το οποίο εγκρίθηκε στην 21η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και είναι ενταγμένο στο στρατηγικό σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης. Σύμφωνα με το σχέδιο το πρόγραμμα αναπτύσσεται οργανικά και σε συνδυασμό με αυτά των προηγούμενων ετών είναι ενιαίο και θα εξελιχθεί μέχρι το 2019 συνθέτοντας έναν καμβά παρεμβάσεων με βασικό πυλώνα την αστική ανάπτυξη και τις αντίστοιχες αναπλάσεις.

Τα συνεχιζόμενα και τα νέα έργα που υλοποιούνται και θα υλοποιηθούν πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέσα από συνέργειες και με χρηματοδότηση εκτός από ίδιους πόρους και από άλλες εναλλακτικές πηγές όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), το ΕΣΠΑ, οι Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ) και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ο προϋπολογισμός του Τεχνικού Προγράμματος του 2018 ανέρχεται σε 22.009.949,25€, εκ των οποίων ποσό 7.162.539,25€ αφορά συνεχιζόμενα έργα και μελέτες, ενώ ποσό 14.847.410€ αφορά νέες ενδείξεις έργων και μελετών.

Ενδεικτικά μερικά από τα έργα ανά φορέα χρηματοδότησης:

– Τοποθέτηση συστήματος υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης αστικών απορριμμάτων – Α΄ Φάση, προϋπολογισμού 1.200.000,00€ (μέσω ΕΤΕπ).

– Αναβάθμιση χώρων πρασίνου-οδικού δικτύου και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (ύδρευση, άρδευση, αποχέτευση, ηλεκτροφωτισμός και διευθέτηση όμβριων) στα Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου, προϋπολογισμού 2.200.000€ (μέσω ΕΣΠΑ και ειδικότερα από τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις- ΟΧΕ).

– Σημαντική συμβολή στην υλοποίηση του νέου Τεχνικού Προγράμματος αναμένεται να έχει η δέσμευση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ), συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 5.080.000 €, για τεχνικά έργα (μέσω Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος).

Η δωρεά προβλέπει την πλήρη και έντεχνη υλοποίηση των έργων μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων μελετών σε επίπεδο εφαρμογής, οι οποίες θα εγκριθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης κατόπιν ολοκλήρωσης των διαδικασιών των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και σε αναλογία με την κάθε περίπτωση.

Share