Διεθνής Αναγνώριση της Ελλάδας στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η έκθεση των Ηνωμένων Εθνών με τίτλο ‘e-Government Survey 2018’ ολοκληρώθηκε στις 19 Ιουλίου 2018. Στην εν λόγω έρευνα παρατίθεται ανάλυση της προόδου μιας χώρας στην χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και στο κατά πόσο μέσω αυτής μπορούν να αντιμετωπιστούν επιμέρους αναδυόμενα θέματα της δημόσιας διοίκησης αλλά και να υποστηριχτεί η υλοποίηση διεθνώς συμφωνημένων αναπτυξιακών στόχων. Να αναφερθεί ότι η εν λόγω παγκόσμια έκθεση είναι η μόνη που αξιολογεί το πλαίσιο ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όλων των κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών.

Η μεθοδολογία της έρευνας

Ο πυρήνας της ανωτέρω έρευνας είναι η επόπτευση της προόδου της ανάπτυξης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσω του Δείκτη Ανάπτυξης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (EGDI). Ο δείκτης EGDI βοηθά στην μέτρηση της ετοιμότητας και ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης ενός κράτους, να χρησιμοποιεί την τεχνολογία στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών. Μέσω των μετρήσεων αυτών μπορούμε καλύτερα και σε μεγαλύτερο βάθος να κατανοήσουμε την σχετική θέση μιας χώρας στην χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την παροχή δημοσίων υπηρεσιών.

Τα αποτελέσματα της έρευνας

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η Ελλάδα είναι πλέον στην ομάδα των πιο αναπτυγμένων χωρών (World e-government leaders with very high E-Government Development Index (EGDI) levels), μεταξύ των οποίων είναι χώρες όπως η Κορέα, η Αυστραλία και ο Καναδάς. Στην έκθεση ο Γενικός Δείκτης (EGDI) τοποθέτησε την Ελλάδα στην 35η θέση από την 43η το 2016, αναβαθμίζοντας την κατά 8 θέσεις. Τα αποτελέσματα επιμέρους δεικτών είναι ακόμα καλύτερα, όπως στον δείκτη ηλεκτρονικής συμμετοχής (E-participation), σύμφωνα με τον οποίο η χώρα αναβαθμίστηκε κατά 31 θέσεις. Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί συμπληρωματικό δείκτη της Έρευνας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΟΗΕ. Στόχος του είναι η επέκταση της ερευνητικής διάστασης και η εστίαση στην χρήση των online υπηρεσιών από τις κυβερνήσεις προς τους πολίτες, στην ηλεκτρονική διαβούλευση και στην συμμετοχή στην διαδικασία λήψης διαδικαστικών αποφάσεων.

Η θέση του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Με την ολοκλήρωση πρόσφατης συνάντησης της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Όλγας Γεροβασίλη, με τον Διευθυντή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΟΗΕ, κ. Vincenzo Aquaro, συμφωνήθηκε η περαιτέρω συνεργασία του Τμήματος για τη Δημόσια Διοίκηση και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του ΟΗΕ, με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η συνεργασία των δύο μερών αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα, όπου και θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα σε κοινή εκδήλωση.

Η Στρατηγική Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Οι επιμέρους στόχοι της στρατηγικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης επικεντρώνονται ουσιαστικά στους πυλώνες του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, οι οποίοι είναι ο Εκσυγχρονισμός του Κράτους και της Διοίκησης, η Επανασύνδεση του Πολίτη με το Κράτος και την Διοίκηση και ο Συντονισμός Οριζόντιων Πολιτικών ΤΠΕ στην Δημόσια Διοίκηση.

Εν συνεχεία των ανωτέρω είναι εύλογο να σημειωθεί η συμμετοχή εφαρμογών και υπηρεσιών στις επιμέρους διαστάσεις των προαναφερθέντων πυλώνων και οι οποίες με την σειρά συνέδραμαν στην τρέχουσα κατάταξη της Ελλάδας στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα πάντα με την Διεθνή Έκθεση του ΟΗΕ 2018.

Αναγνωρίζουμε ότι οι εν λόγω εφαρμογές συνεισφέρουν τα μέγιστα σε μείζονος σημασίας στόχους του Υπουργείου, καθώς επικεντρώνονται κυρίως στην Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων και την Ψηφιοποίηση των επιμέρους Διαδικασιών, στην Αυθεντικοποίηση των Πολιτών και στην Διασύνδεση Βασικών Μητρώων της Δημόσιας Διοίκησης.

  • Στόχος της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων είναι η επίτευξη ηλεκτρονικής ενδο-διοικητικής επικοινωνίας ώστε να δημιουργηθούν ενιαία πρότυπα διοίκησης και τα οποία θα χρησιμοποιούνται χωρίς εξαιρέσεις από τους δημόσιους φορείς.
  • Στόχος της αυθεντικοποίησης των πολιτών είναι η διασύνδεση των διαφορετικών κωδικών αυθεντικοποίησης των πολιτών (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, κτλ.), μέσω ελεύθερης επιλογής του πολίτη. Να σημειωθεί ότι για αυτόν τον στόχο απαιτείται αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου της χρήσης ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, αυθεντικοποίησης και εξουσιοδότησης.
  • Στόχος της διασύνδεσης μητρώων της δημόσιας διοίκησης είναι η διασύνδεση των βασικών μητρώων (Μητρώο Φορολογουμένων, Δημοτολόγιο, Μητρώο Επιχειρήσεων, κτλ.) μέσω κοινού δεσμευτικού προτύπου και η αναμεταξύ τους δια-λειτουργία.

Τα παραπάνω δηλώνουν πως η Ψηφιακή πραγματικότητα είναι πλέον γεγονός στην Ελλάδα, μέσω της υιοθέτησης φυσικά των κατάλληλων τακτικών, διαδικασιών και εφαρμογών.

Πηγή: Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Share