Δικαίωμα του «εκλέγειν» για τους απόδημους Έλληνες

ΑΑΔΕ

Λειτουργία διαδικτυακής υπηρεσίας για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων, εκτός Επικράτειας, από την ΑΑΔΕ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με ΑΠΟΦΑΣΗ της, θέτει σε παραγωγική λειτουργία τη διαδικτυακή υπηρεσία (web service): «Άσκηση εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων εκτός Επικράτειας».

Μέσω της πλατφόρμας, το Υπουργείο Εσωτερικών θα χρησιμοποιεί τα διαβιβαζόμενα, από την Α.Α.Δ.Ε., στοιχεία για τον έλεγχο υποβολής φορολογικών δηλώσεων Ελλήνων εκλογέων, εκτός Eπικράτειας, κατά το τρέχον ή το προηγούμενο φορολογικό έτος για τους ίδιους ή για συγγενή τους α’ βαθμού, εφόσον πρόκειται για εξαρτώμενο μέλος, που δεν έχει συμπληρώσει τα τριάντα (30) έτη ηλικίας, προκειμένου να εγγραφούν σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Πηγή: aade.gr

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email