Δύο νέες Αποφάσεις για την επάρκεια Εσωτερικού Ελεγκτή και Συμβούλων Ακεραιότητας Δημόσιου τομέα

επάρκεια Εσωτερικού Ελεγκτή και Συμβούλων Ακεραιότητας Δημόσιου τομέα
Με τον ν. 4795/2021 προβλέπεται η εφαρμογή Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και η σύσταση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου σε όλον τον δημόσιο τομέα.

Πρόσφατα, δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι Αποφάσεις, που καθορίζουν το περιεχομένο, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία συμμετοχής:

  1. Στο Πρόγραμμα Ελεγκτικής Επάρκειας Εσωτερικού Ελεγκτή Δημόσιου Τομέα, του τρόπου, της διάρκειας και της διαδικασίας παρακολούθησης, και του τύπου του πιστοποιητικού Ελεγκτικής Επάρκειας.
  2. Στο Πρόγραμμα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Επάρκειας Συμβούλων Ακεραιότητας, του τρόπου, της διάρκειας της διαδικασίας παρακολούθησης και του τύπου του πιστοποιητικού.

Αναλυτικά: ΦΕΚ B’ 2973/06.07.2021

Share