Εγκατάσταση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στη Δημόσια Διοίκηση εντός του 2020

Στα πλαίσια της συνάντησης του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Γιώργου Πατούλη, με τον νέο Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κ. Ιωάννη Σαρμά, συζητήθηκαν θέματα που σχετίζονται με την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας και αποδοτικότητας της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, προς όφελος των πολιτών, πάντα εντός των κανόνων νομιμότητας και διαφάνειας.

Έμφαση δόθηκε στις δυσλειτουργίες, που έχει προκαλέσει στη λειτουργία των φορέων της Αυτοδιοίκησης, η παύση του προληπτικού ελέγχου, με τον κ. Πατούλη να υπογραμμίζει την ανάγκη διαμόρφωσης ενός νέου πλαισίου για τον προληπτικό έλεγχο, στη βάση της ορθής λειτουργίας των διαδικασιών που άπτονται της Αυτοδιοίκησης.

Ο κ. Σαρμάς αναγνώρισε τη σημασία διαμόρφωσης ενός νέου πλαισίου για τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των δημόσιων δαπανών, επισημαίνοντας παράλληλα ότι προτεραιότητά του είναι να συνδράμει στην εγκατάσταση συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στη Δημόσια Διοίκηση εντός του 2020.

Συμφωνήθηκε, λοιπόν, κατόπιν σχετικής πρότασης του Περιφερειάρχη, να πραγματοποιηθεί στα μέσα Ιανουαρίου, σε συνεργασία της Περιφέρειας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ημερίδα με παράλληλα θεματικά εργαστήρια (workshops), με τη συμμετοχή των 66 Δημάρχων της Αττικής και των αρμοδίων Υπουργών, με στόχο την επεξεργασία προτάσεων για την επιτάχυνση της εγκατάστασης συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στην Αυτοδιοίκηση και την εν γένει καλύτερη λειτουργία της.

Πηγή: https://www.epoli.gr/

Share