Εγκύκλιος για τις εκλογές ΠΕΔ και ΚΕΔΕ

Εκδόθηκε η, υπ’ αριθμόν 73021/17-10-2019, Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Τροποποίηση π.δ. 75/2011, Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας», στην οποία αναφέρονται αναλυτικά:

  • οι εκπρόσωποι των Δήμων στις οικείες Γενικές Συνελεύσεις των Π.Ε.Δ. (Παράρτημα Ι),
  • οι εκπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ που προέρχονται από τις Π.Ε.Δ. (Παράρτημα ΙΙ).

Δείτε την Εγκύκλιο, με τους αναλυτικούς πίνακες για κάθε Δήμο ΕΔΩ.

Πηγή: https://www.kedke.gr/el/index.php

 

Share