Εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.: Ορισμός Αντιδημάρχων

Ορισμός Αντιδημάρχων

Με την υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 85741 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών επιχειρήθηκε να συγκεντρωθεί, σε ένα ενιαίο κείμενο, το σύνολο της ισχύουσας Νομοθεσίας που διέπει τον θεσμό του Αντιδημάρχου.

Αναλυτικά περιγράφονται:

  • Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τον Δήμαρχο σε Αντιδημάρχους – Καθ’ ύλην και κατά τόπον Αντιδήμαρχοι
  • Ο αριθμός και οι κατηγορίες Αντιδημάρχων
  • Η θητεία των Αντιδημάρχων
  • Ο ορισμός Αντιδημάρχων
  • Η διαδικασία δημοσίευσης των αποφάσεων

Δείτε τη σχετική Εγκύκλιο στον σύνδεσμο, που ακολουθεί: Ορισμός Αντιδημάρχων

Πηγή: ypes.gr

Share