Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας – Τροποποίηση διατάξεων

Κινητικότητα

Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4807/2021 (Α΄ 96), στις διατάξεις των άρθρων 27 και 28 του οποίου προβλέπονται θέματα, που αφορούν στις διατάξεις του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Συγκεκριμένα:

  • ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΣΚ

(Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή των υπαλλήλων, που ανήκουν οργανικά στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στους κύκλους κινητικότητας του ΕΣΚ, μέχρι την άρση της εν λόγω εξαίρεσης με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών).

  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ

(Εξορθολογίζεται ο τρόπος υπολογισμού της κάλυψης του ποσοστού 65% ως προϋπόθεση για την έγκριση της μετακίνησης του υπαλλήλου, που υπηρετεί σε υπηρεσίες που εδρεύουν εν όλω ή εν μέρει σε νησιωτικές ή ορεινές ή σε παραμεθόριες περιοχές ή σε υπηρεσίες που έχουν αποκεντρωμένες ή περιφερειακές υπηρεσίες σε άλλη περιφερειακή ενότητα από αυτήν της έδρας της Κεντρικής Υπηρεσίας).

  • ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΚ
  • ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΚ
  • ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ
  • ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ- ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2021

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων ήταν η 22α/06/2021, οι φορείς προέλευσης θα πρέπει να έχουν προβεί στις κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειές τους μέχρι και την 07η/07/2021.

Δείτε την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, πατώντας ΕΔΩ.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email