Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και για τον μήνα Μάρτιο

απαλλαγή ενοικίου επιχειρήσεων Μαρτίου

Με Τροπολογία, που κατατέθηκε στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, για το Μισθολόγιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, επεκτείνεται και για τον μήνα Μάρτιο η πλήρης απαλλαγή (100%) ή απαλλαγή 40% της καταβολής του ενοικίου των επιχειρήσεων.

Δείτε, αναλυτικά, την Τροπολογία:

Άρθρο 7
Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων – Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020

Share