ΕΣΚ: Επικαιροποιήθηκαν οι διάθεσιμες θέσεις – Υποβολή αιτήσεων Β’ Κύκλου Κινητικότητας 2022

Υποβολή αιτήσεων Β' Κύκλου Κινητικότητας 2022
Υποβολή αιτήσεων για τον Β’ Κύκλο Κινητικότητας έως 14 Δεκεμβρίου.

Επικαιροποιήθηκε η πλατφόρμα κινητικότητας με τις διαθέσιμες θέσεις των φορέων προς κάλυψη με μετάταξη ή απόσπαση, στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου 2022 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ).

Δημοσιοποίηση θέσεων κινητικότητας Β΄ κύκλου 2022 – Υποβολή αιτήσεων – 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενος υπάλληλος, που έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016, δύναται να υποβάλει αίτηση για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και την απόσπασή του για προσωρινή κάλυψη αναγκών, μέσω της σχετικής εφαρμογής, έως και την 14η Δεκεμβρίου 2022.

2ος Κύκλος Κινητικότητας 2022 – Στοιχεία Θέσεων

Share