Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2020 | Προετοιμασία των φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εξαιρούνται:

  • Οι προσλήψεις σε ΟΤΑ α’ βαθμού, που θα διενεργηθούν με την ειδική διαδικασία του άρθρου 91 του ν.4583/2018 (ένταξη προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  • Οι προσλήψεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α΄ βαθμού και σε ΝΠΙΔ αυτών, που θα διενεργηθούν με την ειδική διαδικασία του άρθρου 24 του ν.4479/2017, συμπληρωματικά της 3Κ/2018 προκήρυξης.

Εντάσσονται:

  • Οι προσλήψεις δικηγόρων και νομικών συμβούλων των ΟΤΑ α΄και β’ βαθμού.

ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Οι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν απαιτείται να υποβάλουν αιτήματα, μέσω της συγκεκριμένης διαδικασίας, για την πρόσληψη του εποχικού τους προσωπικού, καθότι από τις διατάξεις του ν.4590/2019 προβλέπεται η υποβολή αιτημάτων για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού εφόσον αυτό εμπίπτει στην έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006.

Ωστόσο, στην περίπτωση των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων τους, οι προσλήψεις για την κάλυψη αμιγώς εποχικών αναγκών έχουν εξαιρεθεί από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ και είτε δεν εγκρίνονται από κανένα όργανο (π.χ. ναυαγοσώστες, προσωπικό πυροπροστασίας, προσωπικό για τη στελέχωση των δημοτικών κατασκηνώσεων) είτε εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (π.χ. προσωπικό που αμείβεται με αντίτιμο για τη στελέχωση υδροθεραπευτηρίων κ.λπ.).

Άλλες περιπτώσεις έκτακτου προσωπικού εγκρίνονται μεν από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 αλλά δεν χαρακτηρίζονται από εποχικότητα, όπως π.χ. διευθυντές σε ΝΠΙΔ επί θητεία, προσωπικό για τη στελέχωση ΚΑΠΗ, παιδικών σταθμών κ.λπ. Επομένως, όλες αυτές οι περιπτώσεις δεν θα συμπεριληφθούν στον ετήσιο προγραμματισμό του ν.4590/2019, όπως δεν θα συμπεριληφθούν και συμβάσεις μίσθωσης έργου.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Αναλυτικά, τα επισυναπτόμενα αρχεία 31.10.2019 / Αρ.76784

Πηγή: https://www.ypes.gr/

 

Share