Η ΜΟΔ αναλαμβάνει την παρακολούθηση έργων του Φιλόδημου

Η ΜΟΔ ΑΕ,  ανώνυμη μη κερδοσκοπική εταιρία του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, με  στόχο την πολλαπλή ενίσχυση των Διαχειριστικών Αρχών και των Δικαιούχων του ΕΣΠΑ και άλλων αναπτυξιακών προγραμμάτων με προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή, πληροφοριακά συστήματα, εκπαίδευση και εξειδικευμένες παρεμβάσεις (εγχειρίδια, επιτόπια υποστήριξη στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων κ.ά.), αναλαμβάνει κομβικό ρόλο και της ανατίθεται  η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η διοικητική ολοκλήρωση των έργων του Φιλόδημου, στα πλαίσια της δεύτερης φάσης του προγράμματος.

Η ΜΟΔ συνεργάστηκε στενά με το Υπουργείο Εσωτερικών στην πρώτη φάση του Φιλόδημου, πετυχαίνοντας μόλις σε ένα έτος να αξιολογηθούν και να εγκριθούν 457 έργα σε όλη τη χώρα, ύψους 1,13 δισ. ευρώ πολλά από τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούνται (δίκτυα ύδρευσης, επεξεργασία λυμάτων, αγροτικοί δρόμοι, σχολεία, αντιπλημμυρικά κ.ά.)

Στη δεύτερη φάση αποστολή της είναι να παρέχει συνεχή και αξιόπιστη πληροφόρηση στο Υπουργείο Εσωτερικών για την εξέλιξη των έργων, αλλά και πολύτιμη τεχνική υποστήριξη στους δήμους για τη διαχείριση και την απορρόφηση των κονδυλίων.

Πηγή:https://www.myota.gr/2019/05/23/%ce%b7-%ce%bc%ce%bf%ce%b4-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%b2%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%bf%cf%8d%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%84/

Share