Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Επιτυχώς πραγματοποιήθηκαν οι τεχνικές επισκέψεις της Περιφέρειας Κρήτης στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου CLEAN (Τεχνολογίες και Ανοιχτή Καινοτομία για Περιφέρειες Χαμηλού Άνθρακα). Οι συμμετέχοντες του έργου ενημερώθηκαν για τα επιτεύγματα άλλων χωρών στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, αλλά και της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιριακών αποθεμάτων.

Τι είναι το έργο CLEAN

Το έργο CLEAN ενώνει 9 περιφέρειες της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση μιας κοινής πρόκλησης: βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων των περιφερειών σύμφωνα με τους σχετικούς Ευρωπαϊκούς στόχους. Σκοπός του έργου είναι η μελέτη της σχέσης μεταξύ των λύσεων χαμηλού άνθρακα, της ενεργειακής αποδοτικότητας των ΤΠΕ (Τεχνολογίες και Ανοιχτή Καινοτομία για Περιφέρειες Χαμηλού Άνθρακα) και των τεχνολογιών στην κινητή τηλεφωνία και πως αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τον βέλτιστο τρόπο ώστε να αλλάξει η ενεργειακή συμπεριφορά των πολιτών.

Ο επικεφαλής του έργου είναι το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την Εφαρμογή της Τεχνολογίας Επικοινωνιών ERNACT (Ιρλανδία). Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 1,6 εκατ. € και πενταετούς διάρκειας (2017-2021).

Επίσης, το εν λόγω έργο αναμένεται να συμβάλλει στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για πιο έξυπνες και ενεργειακά αποδοτικές Περιφέρειες. Η προαναφερθείσα συμβολή θα επιτευχθεί μέσω της βελτίωσης των πολιτικών χαμηλού άνθρακα στις συμμετέχουσες περιοχές και της αύξησης της ενεργειακής αποδοτικότητας στο δομημένο περιβάλλον.

Η Περιφέρεια Κρήτης στην Νάπολη της Ιταλίας

Στην Περιφέρεια Κρήτης το έργο υλοποιείται από την Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού ενθαρρύνοντας τη συνεργασία εταίρων με δράσεις ανταλλαγής πληροφοριών και ορθών πρακτικών για τη μεταφορά τους στους τοπικούς φορείς. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στην Νάπολη της Ιταλίας, των εκπροσώπων της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ομάδας Ενδιαφερόμενων Φορέων, με στόχο την ενημέρωση εφαρμογών εξοικονόμησης ενέργειας των Ιταλών εταίρων.

Η Ελληνική αποστολή ξεναγήθηκε στα συστήματα και στις παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης από καθηγητές και ερευνητές του Πανεπιστημίου Sannio, στην πόλη Μπενεβέντο. Τα εν λόγω συστήματα εφαρμόζονται στα ιστορικά κτίρια του Πανεπιστημίου, μέσω των οποίων η αποστολή γνώρισε τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να ανακαινιστούν τα κτίρια χρησιμοποιώντας συστήματα αποδοτικής χρήσης της ενέργειας και τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε πλήρως ανακαινισμένο ενεργειακά κτίριο, το οποίο φιλοξενεί άνω των 8,000 φοιτητών και όπου πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για τα συστήματα ηλιακής ψύξης και θέρμανσης, αλλά και για το έξυπνο σύστημα διαχείρισης ενέργειας μέσω της χρήσης συστήματος LED, το οποίο ρυθμίζει την φωτεινότητα των δωματίων ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες και τον αριθμό των ατόμων στην αίθουσα.

Η διήμερη επίσκεψη ολοκληρώθηκε με την ξενάγηση στο πρότυπο κτίριο μηδενικής ενεργειακής κατανάλωση (nZEB), το οποίο έχει κατασκευαστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις κλιματικές και ενεργειακές συνθήκες της Μεσογείου και μέσω του οποίου καταδεικνύεται ο τρόπος κατασκευής κατοικίας σχεδόν μηδενικής ενέργειας με νέα δομικά υλικά, πόρτες και παράθυρα υψηλής απόδοσης και ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.

Οι εταίροι του έργου CLEAN στην Περιφέρεια Κρήτης

Αντιστοίχως, εκπρόσωποι των εταίρων του έργου CLEAN σε Φινλανδία, Σλοβενία, Γαλλία και Ρουμανία, επισκέφτηκαν την Κρήτη, με στόχο την ξενάγηση σε πρωτότυπες ενεργειακές δράσεις και τεχνολογίες. Οι εν λόγω αποστολές επισκέφτηκαν το Νοσοκομείο Χανίων και ενημερώθηκαν για την πιλοτική εφαρμογή πρωτοποριακού συστήματος ενεργειακής διαχείρισης και ελέγχου της παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου. Στο Πολυτεχνείο Κρήτης πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για την επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής του Ιδρύματος, αναφορικά με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20%, που εφαρμόζεται με ιδιαίτερα επιτυχημένα αποτελέσματα τα τελευταία έτη.

Τέλος, οι Ευρωπαϊκές αποστολές ενημερώθηκαν από τα στελέχη της Περιφέρειας για τα αποτελέσματα της υλοποίησης του προγράμματος EURONET 50/50, το οποίο αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας στα σχολεία, καθώς και για την ανάπτυξη του από τους ερευνητές του ΙΤΕ. Το τελευταίο έργο επικεντρώνεται σε ένα καινοτόμο φωτοκαταλυτικό υλικό που έχει εφαρμοστεί στο τούνελ της Σταλίδας και συμβάλλει στην βελτίωση της οπτικής άνεσης των οδηγών, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση της συγκέντρωσης των ατμοσφαιρικών ρύπων.

Πηγή: Αυτοδιοίκηση

Share