Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου | Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και διαχείρισης ΜΜΕ στο ψηφιακό περιβάλλον των ιδιωτικών ή των δημόσιων οργανισμών και ΟΤΑ

Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διεξάγει το, εξ’αποστάσεως, μοριοδοτούμενο εκπαιδευτικό κι επιμορφωτικό πρόγραμμα “Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και διαχείρισης ΜΜΕ στο ψηφιακό περιβάλλον των ιδιωτικών ή των δημόσιων οργανισμών και ΟΤΑ ”, το οποίο περιλαμβάνει τις εξής δύο κατευθύνσεις:

  1. Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και διαχείρισης ΜΜΕ στο ψηφιακό περιβάλλον των δημόσιων οργανισμών και ΟΤΑ.
  2. Διαχείριση ψηφιακών ΜΜΕ και Digital Marketing.

Το πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της ψηφιακής εποχής και στοχεύοντας στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων επικοινωνίας και διαχείρισης ΜΜΕ, προορίζεται να καλύψει ένα ευρύ φάσμα αναγκών επιμόρφωσης :

  •  των εργαζομένων στον Δημόσιο Τομέα και τους ΟΤΑ, καθώς και των εκπαιδευτικών,
  • των στελεχών, των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και τα ΜΜΕ,
  • των ανέργων, οι οποίοι αναζητούν εργασία.

 

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

(475 ώρες, 36 εβδομάδες)

(απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΑΕΙ και ΤΕΙ) 

Λήξη εγγραφών: 11/10/2019

Έναρξη μαθημάτων: 15/10/2019 | Λήξη μαθημάτων: 15/6/2020

Κόστος συμμετοχής: 550€ (παρέχονται ειδικές εκπτώσεις)

Ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει για τη συμμετοχή του 19 ECTS, με βάση το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων. 

 

Για πλήρη ενημέρωση επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος https://digitalcommunication.uop.gr/.

Share