Λειτουργία Δημοσίου και Αυτοδιοίκησης στη διάρκεια του lockdown | Μέτρα και ρυθμίσεις

ΕΓΚΥΚΛΙΟ, με τα μέτρα και τις ρυθμίσεις λειτουργίας του Δημόσιου τομέα και των Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19, εν μέσω της καραντίνας, εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, κ. Τάκης Θεοδωρικάκος.

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε δημόσια υπηρεσία λειτουργεί με το αναγκαίο προσωπικό και διαμορφώνεται ένα πλάνο εργασίας, που λαμβάνει υπόψιν τις υγειονομικές εξελίξεις, την ανάγκη πρόληψης και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού και κυρίως την προστασία και ασφάλεια των εργαζομένων:

  • Υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό για τις ειδικότητες, που αυτό είναι εφικτό, διασφαλίζοντας, σε κάθε περίπτωση, τη λειτουργία όλων των Δημόσιων υπηρεσιών.
  • Το ποσοστό υπαλλήλων, που θα εργάζεται με φυσική παρουσία στον χώρο εργασίας, εξαρτάται, κατά περίπτωση, από τους διαθέσιμους υλικοτεχνικούς πόρους. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση προϋπόθεση είναι η τήρηση τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των εργαζομένων και η συνεχής χρήση της μάσκας σε όλους τους χώρους.
  • Σε ό,τι αφορά στο ωράριο εργασίας, ισχύουν, υποχρεωτικά, τρία ωράρια προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων στις υπηρεσίες του Δημοσίου (7 π.μ. – 15.00, 8.00 π.μ. – 16.00 και 9.00 π.μ. – 17.00). Ταυτόχρονα, παρέχεται η δυνατότητα, στις υπηρεσίες, για παροχή εργασίας σε άλλες βάρδιες, ανεξάρτητα από το πάγιο ωράριο λειτουργίας της κάθε Δημόσιας υπηρεσίας, με βασικό στόχο να επιτευχθεί η αποσυμφόρηση στις Δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων.
  • Για τις μετακινήσεις των εργαζομένων ισχύει η χορήγηση βεβαίωσης κίνησης από και προς την εργασία τους ή κατά τη διάρκεια της εργασίας. Η χορήγηση αυτή, θα γίνεται μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου, στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr.

Όσον αφορά στους Δημόσιους υπαλλήλους – γονείς, ισχύουν και πάλι τα μέτρα του Μαρτίου, περιλαμβάνοντας εναλλακτικές δυνατότητες, όπως:

  • Μειωμένο ωράριο εργασίας.
  • Ή εναλλακτικά παροχή εξ’ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτό είναι δυνατό, με βάση τα καθήκοντα, που έχει να εκπληρώσει ο κάθε υπάλληλος.
  • Ή εργασία σε διαφορετικό χρόνο από το προβλεπόμενο ωράριο.
  • Ή τη δυνατότητα χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού για τη φροντίδα των παιδιών, που φοιτούν στο Γυμνάσιο.

Για τις ομάδες αυξημένου κινδύνου προβλέπεται ειδική άδεια απουσίας και διευκολύνσεις σε εργαζόμενους γονείς, που έχουν παιδιά, τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες/ομάδες υψηλού κινδύνου.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι η εξυπηρέτηση του κοινού στις υπηρεσίες γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

Σε συνέχεια της ανωτέρω Εγκυκλίου και συνεπεία των επιδηµιολογικών δεδοµένων, οι οδηγίες, που είχαν παρασχεθεί για τη λειτουργία των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, κατά την εφαρµογή
µέτρων περιορισµού διασποράς του ιού, θα ισχύσουν εκ νέου µέχρι και 30/11/2020.

Συγκεκριμένα:

Κατά το χρονικό διάστηµα αναστολής λειτουργίας των νοµικών προσώπων ή υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, το προσωπικό τους – µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου ή συµβάσεις έργου- απασχολείται σε άλλη υπηρεσία του ίδιου νοµικού προσώπου. Στην παρούσα χρονική στιγµή το ανωτέρω προσωπικό θα κληθεί, για άλλη µία φορά, να ενισχύσει – κατά προτεραιότητα- τις υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής των δήµων της χώρας.

Όσον αφορά στο προσωπικό καθαριότητας σχολικών µονάδων, που απασχολείται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για το χρονικό διάστηµα, που οι σχολικές μονάδες Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Γυµνάσια και Λύκεια) βρίσκονται σε αναστολή λειτουργίας, δύναται να απασχοληθεί είτε σε σχολικές µονάδες Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία και Δηµοτικά σχολεία), καθώς και σε σχολεία Ειδικής Αγωγής, είτε σε υπηρεσίες του οικείου Δήµου ή ΝΠΔΔ αυτού.

Οι συμβασιούχοι, που απασχολούνται µε συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή συµβάσεις µίσθωσης έργου σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, Δηµόσια ΙΕΚ και Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, για το χρονικό διάστηµα, που αυτές θα είναι σε αναστολή λειτουργίας, θα απασχοληθούν σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ή σχολεία Ειδικής Αγωγής του οικείου Δήµου ή δύνανται να απασχοληθούν και σε λοιπά δηµοτικά κτήρια, καθότι µε το νέο θεσµικό πλαίσιο αποτελούν, πλέον, προσωπικό του Δήµου.

Δείτε την Εγκύκλιο, πατώντας ΕΔΩ.

Τέλος, ο κ. Θεοδωρικάκος, σε σχετική του δήλωση, κατέστησε σαφές ότι, παρά τις επιδημιολογικές εξελίξεις και τα νέα μέτρα, το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα έργων «Αντώνης Τρίτσης» συνεχίζεται κανονικά και οι Δήμοι πρέπει να επιταχύνουν τις εργασίες τους και την προετοιμασία για ένταξη έργων σε αυτό. Οι εργαζόμενοι γι’ αυτό το Πρόγραμμα θα βρίσκονται, κανονικά, στις θέσεις τους σε συνδυασμό τηλεργασίας και φυσικής παρουσίας, προκειμένου το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» να επιταχυνθεί.

Πηγή: https://www.ypes.gr/, https://diavgeia.gov.gr/

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email