Μεταβολές στην Δήλωση Φορολογίας Νομικών Προσώπων

 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων:

Αιτιολογική έκθεση:

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 2 ρυθμίζεται ο χρόνος καταβολής των δόσεων για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2017 και επόμενων, προκειμένου να διατηρηθεί ο προβλεπόμενος αριθμός δόσεων και παράλληλα να αντιμετωπισθούν εγκαίρως τυχόν προβλήματα ρευστότητας των επιχειρήσεων.

Προτεινόμενη διάταξη:

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν.4172/2013 η φράση «μέχρι και την τελευταία ημέρα» αντικαθίστανται με τη φράση «μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα».

 

[highlight bgcolor=”#eeee22″]Όλες οι υποβολές δηλώσεων φορολογίας νομικών προσώπων για το 2018 θα έχουν προθεσμία έως την τελευταία εργάσιμη κάθε μηνός.[/highlight]

 

Προθεσμίες Υποβολής Δηλώσεων (βάση νόμου 4172/2013):

Ιούνιος: 29.06.2018 (1η δόση)

Ιούλιος: 31.07.2018 (2η δόση)

Αύγουστος: 31.08.2018 (3η δόση)

Σεπτέμβριος: 28.09.2018 (4η δόση)

Οκτώμβριος: 31.10.2018 (5η δόση)

Νοέμβριος: 30.11.2018 (6η δόση)

Δεκέμβριος: 31.12.2018 (7η δόση)

 

 

 

 

Share