Νέα Οδηγία αναφορικά με το πόσιμο νερό

Νέα Οδηγία αναφορικά με το πόσιμο νερό

Η Οδηγία 2184/2020/ΕΕ αποτελεί τη σημαντικότερη θεσμική εξέλιξη στον τομέα του νερού το τελευταίο διάστημα.

Με τις αλλαγές που ενσωματώνει -και οι οποίες απορρέουν από τις εξελίξεις στην επιστήμη και την κοινωνία- υιοθετεί μία ολιστική προσέγγιση της ποιότητας του πόσιμου νερού, εισάγοντας όλους τους παράγοντες της αλυσίδας υδροδότησης, που την επηρεάζουν, και προωθώντας τη χρήση του νερού της βρύσης.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται να προσαρμοστούν όλες οι επιχειρήσεις ύδρευσης της χώρας μας.

Αναλυτικά: ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2020/2184 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (αναδιατύπωση)

Πηγή: https://www.edeya.gr/index.php/el/#

Share