Στη Βουλή το Ν/Σ για το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα

Νομοσχέδιο για το Σύστημα Εσωτερικού
Με το εν λόγω Σχέδιο Νόμου ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και τη λειτουργία Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στον Δημόσιο τομέα.

Στη Βουλή των Ελλήνων κατατέθηκε την Παρασκευή, 02 Απριλίου το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση».

Συγκεκριμένα, επιχειρούνται:

  • Ολοκληρωμένη ρύθμιση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
  • Θέσπιση αρχών, όρων, εννοιών και κανόνων, που αφορούν στον Εσωτερικό Έλεγχο.
  • Κατοχύρωση της ανεξαρτησίας της λειτουργίας του.
  • Εισαγωγή ενός πλαισίου ανάπτυξης και λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ).
  • Αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των εποπτικών οργάνων.
  • Πιστοποίηση και επαγγελματική αναβάθμιση του Εσωτερικού Ελεγκτή.
  • Συμμόρφωση των κανόνων λειτουργίας και δραστηριοτήτων του Εσωτερικού Ελέγχου, κυρίως με τα διεθνή πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου.

Παράλληλα, εισάγεται ο θεσμός του Συμβούλου Ακεραιότητας στη Δημόσια Διοίκηση και καθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας του.

Αναλυτικά: https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=15f8cf04-74ff-488a-b832-acfe0163c2f6

Πηγή: hellenicparliament.gr

Δείτε, επίσης: Ελεγκτικό Συνέδριο | Με απόφαση της ολομέλειας ορίζεται η διαδικασία ελέγχου της εφαρμογής συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σε ΟΤΑ και λοιπούς Φορείς της δικαιοδοσίας του

Share