Οδηγίες ΥΠ.ΕΣ. για τον Β΄ Κύκλο Κινητικότητας (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

Β΄ Κύκλος Κινητικότητας

Εκδόθηκε η υπ’ Αριθ. πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/893/οικ. 22258 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία παρέχονται οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2021, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Δείτε αναλυτικά την Εγκύκλιο, πατώντας ΕΔΩ.

Share