Οδηγίες ΥΠ.ΕΣ. για τον Β΄ Κύκλο Κινητικότητας (ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

Β΄ Κύκλος Κινητικότητας

Εκδόθηκε η υπ’ Αριθ. πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/893/οικ. 22258 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία παρέχονται οδηγίες προς τους φορείς προέλευσης και υποδοχής για την υλοποίηση του Β΄ Κύκλου Κινητικότητας έτους 2021, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Δείτε αναλυτικά την Εγκύκλιο, πατώντας ΕΔΩ.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email