Οριστική παύση της αναγκαιότητας άντλησης στοιχείων που αφορούν στο προσωπικό των φορέων Τ.Α. από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠ.ΕΣ.

Με την πρόσφατη υλοποίηση της επέκτασης της εφαρμογής του Ψηφιακού Οργανογράμματος της Δημόσιας Διοίκησης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μέσω της οποίας θα συνδεθεί, από τους πιστοποιημένους υπεύθυνους των Δήμων και Περιφερειών, κάθε υπάλληλος του φορέα που απογράφεται στο Μ.Α.Δ.Ε.Δ. με τη θέση στην οποία κατέχει στο ψηφιακό του οργανόγραμμα, καθίσταται πλέον μη αναγκαία η συνέχιση της διαδικασίας άντλησης των στοιχείων στελέχωσης μέσω του Κόμβου Διαλειτουργικότητας, καθώς θα υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα της διαδικτυακής εφαρμογής του Ψηφιακού Οργανογράματος.

Υπενθυμίζεται, συνεπώς, η αναγκαιότητα ολοκλήρωσης όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη ένταξη των φορέων στην εφαρμογή του Ψηφιακού Οργανογράμματος, καθώς τυχόν παράλειψη ή καθυστέρηση συνεπάγεται αφενός, την αδυναμία συμμετοχής του φορέα στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, αφετέρου την αδυναμία έγκρισης οποιουδήποτε αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού υποβληθεί στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων έτους 2020, λόγω μη ανάρτησης της οικείας κενής θέσης στην εν λόγω εφαρμογή.

Ολοκλήρωση των ενεργειών έως την τεθείσα, από την εγκύκλιο, προθεσμία 31η Δεκεμβρίου 2019.

Αναλυτικά, https://www.ypes.gr/wp-content/uploads/2019/12/eggr90101-17122019.pdf.

Πηγή: https://www.ypes.gr/

 

Share