Παράταση έναρξης της υποχρεωτικής διαβίβασης παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA

Το 1ο τρίμηνο του 2021, ως επιπλέον χρόνος εκπαίδευσης και προσαρμογής των επιχειρήσεων στη λειτουργία του myDATA

Με τροποποίηση της κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ B’ 5862/31.12.2020), μετατίθεται, για την 01η/04/2021, η έναρξη της υποχρεωτικής διαβίβασης παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA για όλες τις επιχειρήσεις.

Διευκρινίζεται ότι τα παραστατικά, που θα εκδώσουν οι επιχειρήσεις το 1ο τρίμηνο του 2021, θα πρέπει επίσης να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA, όχι αργότερα από την 31η/10/2021.

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email