Παράταση της προθεσμίας υποβολής της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας»

ΑΑΔΕ

Με την υπ’ Αριθμ. Α. 1019 (ΦΕΚ B’ 360/01.02.2021) του Διοικητή της ΑΑΔΕ παρατείνεται, μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021, η προθεσμία για την υποβολή των «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», αρχικών ή τροποποιητικών, για μισθώσεις, που ήταν σε ισχύ μέχρι και την 12η Ιουνίου 2020.

Η παράταση αυτή καταλαμβάνει και τις μισθώσεις, που είχαν συναφθεί πριν την 01/01/2014, για τις οποίες δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη παράταση είναι η τελευταία.

Πηγή: aade.gr

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email