Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης | 8,5 εκατ. ευρώ στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης για καινούργιο εξοπλισμό

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κ. Χρήστου Μέτιου, η Περιφέρεια ΑΜΘ θα διαθέσει 8.531.160 ευρώ από το Επιχειρησιακό της Πρόγραμμα προκειμένου το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης να προμηθευτεί καινούργιο επιστημονικό, εργαστηριακό και εκπαιδευτικό εξοπλισμό.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει:

  • επιστημονικά όργανα,
  • ηλεκτρονικούς υπολογιστές, περιφερειακές συσκευές και λογισμικό,
  • εποπτικά μέσα διδασκαλίας,
  • έπιπλα για αίθουσες, αμφιθέατρα και εργαστήρια.

Οι νέες αυτές προμήθειες θα καλύψουν ανάγκες σε Σχολές, Τμήματα, Βιβλιοθήκες καθώς και στο Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου του Πανεπιστημίου στην Ξάνθη, την Κομοτηνή, την Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα.

Πηγή: http://www.pamth.gov.gr/

Share