Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου – Παράταση υποβολής αίτησης ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών σε δήμους

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ απέστειλε, στις 12 Σεπτεμβρίου, επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών, κρίνοντας αναγκαία την παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των πολιτών προς τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα, για ευνοϊκή ρύθμιση των οφειλών τους προς τους ΟΤΑ, έως το τέλος του τρέχοντος έτους.

Διαβάστε το σχετικό άρθρο του Governet.gr πατώντας ΕΔΩ.

Στις 30 Σεπτεμβρίου, θεσπίστηκαν Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ A’ 145/30.09.2019) για τη ρύθμιση διάφορων θεμάτων, με σκοπό να αποτραπούν καταστάσεις με ανεπανόρθωτες ή εξαιρετικά δυσεπανόρθωτες συνέπειες για το δημόσιο συμφέρον. Μεταξύ αυτών, το Άρθρο έκτο των ΠΝΠ αφορά την παράταση υποβολής αίτησης ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών σε δήμους.

Πιο συγκεκριμένα, αντικαθίστανται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 110 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και το άρθρο 111 του ν. 4611/2019 (Α’ 73) κι ορίζονται ότι:

  • Η ρύθμιση αφορά οφειλές προς τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 29/11/2019.
  • Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται έως 31/12/2019.

Πηγή: http://www.et.gr/

Share