Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού στους ΟΤΑ, έτους 2021

Δημοσιεύθηκε η υπ’ Αριθ. Πρωτ.: 14626 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αφορά στον προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού (Δήμοι, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ αυτών, Σύνδεσμοι, Ιδρύματα) και στα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης.

Αναλυτικά, η Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2021 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.

Πηγή: ypes.gr

Share