Προϋποθέσεις και προδιαγραφές λειτουργίας των ΚΔΑΠ, που στεγάζονται σε δημόσια σχολικά κτήρια

Προϋποθέσεις και προδιαγραφές λειτουργίας των ΚΔΑΠ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ Αριθμ. Γ.Π. Δ11οικ./59903 ΚΥΑ των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, με την οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις αδειοδότησης και οι όροι λειτουργίας των ΚΔΑΠ, που στεγάζονται σε δημόσια σχολικά κτήρια.

Αναλυτικά:

Share