Πρόσβαση σε ποιοτικό πόσιμο νερό αποκτούν τα μεγάλα αστικά κέντρα με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Πρόσκληση για τη σύνταξη ή επικαιροποίηση των γενικών σχεδίων ύδρευσης (master plans) και για την υλοποίηση «Σχεδίων Ασφάλειας Νερού», συνολικού προϋπολογισμού 995.000 ευρώ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Οι προτάσεις που θα εγκριθούν θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης της Κεντρικής Μακεδονίας που εξυπηρετούν πληθυσμό μεγαλύτερο των 40.000 κατοίκων. Συγκεκριμένα η πρόσκληση απευθύνεται στις ΔΕΥΑ Σερρών, Αλεξάνδρειας, Δέλτα, Θερμαϊκού, Θέρμης, Κατερίνης, Λαγκαδά, Πέλλας, Κιλκίς και Βέροιας και στην ΕΥΑΘ Παγίων.

Η πρόσκληση που εκδόθηκε μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει να κάνει με έργα και δράσεις διασφάλισης και περαιτέρω βελτιώσεις της ποιότητας του πόσιμου νερού. Με τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της νέας πρόσκλησης κεντρική επιδίωξη είναι η μείωση του επιπέδου καθαρισμού του νερού για την παραγωγή πόσιμου, κατάλληλου για κατανάλωση. Με τα έργα αυτά ολοκληρώνεται ένα σύνολο παρεμβάσεων αποκλειστικά για τη διασφάλιση της ποιότητας και ποσότητας του πόσιμου νερού στην Κεντρική Μακεδονία με συνολικό κόστος μέχρι σήμερα 55 εκ. ευρώ. Στόχος είναι κάθε κάτοικος της Περιφέρειας να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε εξαιρετικής ποιότητας νερό χωρίς τα προβλήματα του παρελθόντος.

Στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχουν ενταχθεί τους τελευταίους οχτώ μήνες 12 έργα βελτίωσης της ποιότητας και διασφάλισης της ποσότητας του πόσιμου νερού συνολικού προϋπολογισμού 14 εκ. ευρώ. Ένα μήνα πριν ανακοινώθηκε η διάθεση επιπλέον 40 εκ. ευρώ για υποδομές βελτίωσης της ποιότητας και διασφάλισης της ποσότητας του πόσιμου νερού, όπου εντάσσονται παρεμβάσεις επίλυσης προβλημάτων των δικτύων ύδρευσης, κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου νερού και εξοπλισμός τους. Οι νέες παρεμβάσεις αφορούν το γενικότερο πλαίσιο των δράσεων εφαρμογής Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις προκειμένου να είναι σε πλήρη εφαρμογή σε όλη την περιοχή οι Κοινοτικές Οδηγίες (98/83/ΕΚ, 2000/60/ΕΚ) και Μέτρα σχετικά με την ποιότητα του νερού που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Share