Σε δημόσια διαβούλευση το Νομοσχέδιο για την ενίσχυση του ΑΣΕΠ

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου, το ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) – Αξιοκρατία στον δημόσιο τομέα».

Βασικοί άξονες του Νομοσχεδίου είναι η αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στον Δημόσιο τομέα, η περαιτέρω εμπέδωση και διατήρηση του κεκτημένου των αρχών της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας, της αξιοκρατίας και της αποτελεσματικότητας αυτού, καθώς και η ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ως Αρχής αρμόδιας για τις προσλήψεις στον Δημόσιο Τομέα.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2020.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΣΕΠ

Για συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση: http://www.opengov.gr/ypes/?p=7390

Share