Στη Βουλή το Νομοσχέδιο για άρση των περιορισμών στους εκλογείς του εξωτερικού

Νομοσχέδιο για άρση περιορισμών στους εκλογείς του εξωτερικού

Κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο αφορά στην άρση των περιορισμών εγγραφής στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των απόδημων Ελλήνων.

Αναλυτικά, το Νομοσχέδιο: «Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων Εξωτερικού».

ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Με τον ν. 4648/2019 (Α΄ 205) ρυθμίσθηκε η διαδικασία συμμετοχής στις βουλευτικές εκλογές, σε εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε δημοψήφισμα εκλογέων, που είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους της Επικράτειας, αλλά κατά την ημέρα της εκλογής βρίσκονται στο εξωτερικό.

Ωστόσο, με τη διαδικασία αυτή, θεσπίστηκαν επιπλέον προϋποθέσεις και υποχρεώσεις των εκλογέων για υποβολή δικαιολογητικών, προκειμένου να μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στο εξωτερικό. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυσχερής η συμμετοχή στις εκλογές για το μεγαλύτερο μέρος των εκλογέων. Άλλωστε, οι εκλογείς αυτοί είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους της Επικράτειας και, εφόσον μπορούν να βρίσκονται την ημέρα των εκλογών στο εκλογικό τμήμα της ημεδαπής, όπου είναι εγγεγραμμένοι, ασκούν χωρίς άλλη προϋπόθεση ή περιορισμό το εκλογικό τους δικαίωμα.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση λαμβάνεται μέριμνα, σύμφωνα και με τα σχόλια, που διατυπώθηκαν κατά τη διαβούλευση για τον ν. 4648/2019, για την ίση αντιμετώπιση τόσο των εκλογέων, που είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, όσο και των εκλογέων, που τυγχάνει να ευρίσκονται στο εξωτερικό κατά την ημέρα των εκλογών.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Πηγή: ypes.gr, hellenicparliament.gr

Share