Σχέδιο νόμου: «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις»

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», μαζί με τις συνοδευτικές εκθέσεις. Το πολυνομοσχέδιο, το οποίο βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας από τις Επιτροπές, περιλαμβάνει άρθρα, προς τροποποίηση, διαφόρων Υπουργείων.

Αιτιολογική Έκθεση

Μεταξύ άλλων, το Κεφάλαιο Ε΄«ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ» (άρθρα 178 έως 188), αποτελείται από ρυθμίσεις που αφορούν ζητήματα:

  • των ΟΤΑ,
  • των Αιρετών,
  • των εργαζομένων της Αυτοδιοίκησης.

Πηγή: https://www.hellenicparliament.gr/

Share