Υποβολή χωριστής δήλωσης συζύγων Φορολογίας Εισοδήματος έτους 2020

ΑΑΔΕ

Ξεκίνησε από χθες, 12/01/2021 η διαδικασία υποβολής χωριστής δήλωσης συζύγων Φορολογίας Εισοδήματος, φορολογικού έτους 2020, και η οποία θα διαρκέσει έως την 28η Φεβρουαρίου 2021.

Μετά την προθεσμία αυτήν, δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης.

Γνωστοποίηση χωριστής δήλωσης

Πηγή: aade.gr

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email