Υπουργείο Εργασίας | Διευκρινίσεις – Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού σε ειδικές περιπτώσεις

Με ΕΓΚΥΚΛΙΟ του Υπουργείου Εργασίας, γονείς παιδιών, που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου ή έχουν σοβαρή αναπηρία, δικαιούνται άδεια ειδικού σκοπού.

Συγκεκριμένα:

«Προκειμένου για εργαζόμενους γονείς παιδιών, τα οποία ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου για νόσηση από τον κορωνοϊό Covid-19 ή έχουν σοβαρή αναπηρία άνω του 70% με απόφαση ΚΕΠΑ και εκ του λόγου αυτού δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά παρακολουθούν εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το τρέχον σχολικό έτος, διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις και οι εγκύκλιοι αρμοδιότητας του Υπουργείου μας σχετικά με την άδεια ειδικού σκοπού τυγχάνουν εφαρμογής και στην δική τους περίπτωση, ανεξαρτήτως του κλάδου απασχόλησής τους».

Πηγή: www.yeka.gr

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email