Υπουργείο Εσωτερικών – 28 εκατ. ευρώ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών στα σχολεία

Ο Υπουργός Εσωτερικών, κος Θεοδωρικάκος, ανακοίνωσε την κατανομή ποσού, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», σε όλους τους δήμους της χώρας.

Το ποσό, ύψους 28 εκατομμυρίων ευρώ, θα καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Για την κατανομή αξιολογήθηκαν τα δεδομένα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τη σχολική χρονιά 2017 – 2018, και τα οποία αφορούν τον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, τον αριθμό των σχολείων και τον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη. Παράλληλα, συνεκτιμήθηκε κι η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου.

Πηγή: https://www.ypes.gr/

 

 

Share