Υποχρεωτικά self test στους υπαλλήλους του Δημοσίου

self test στο Δημόσιο
Σε εφαρμογή το υποχρεωτικό μέτρο του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης (self test) για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία.

Σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο νόσησης (self test) υπόκεινται, από σήμερα, και οι υπάλληλοι του Δημόσιου τομέα. Το συγκεκριμένο μέτρο εφαρμόζεται στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, τους στρατιωτικούς δικαστές (ΦΕΚ Β’ 1582/19.04.2021), καθώς και σε:

  • Υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού, που απασχολούνται στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».
  • Απασχολούμενους στις πάσης φύσεως υπηρεσίες καθαριότητας των φορέων του Δημόσιου τομέα.
  • Υπαλλήλους των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
  • Δικαστικούς υπαλλήλους.

Το self test διενεργείται υποχρεωτικά μία φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση του εργαζομένου στον τόπο εργασίας του και έχει ισχύ μίας εβδομάδας από την ημέρα διενέργειάς του.

Οι δηλώσεις των αποτελεσμάτων του τεστ, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr/, μπορούν να γίνονται οποιαδήποτε στιγμή από τη Δευτέρα, 19 μέχρι και την Κυριακή, 25 Απριλίου.

Πηγή: ypes.gr

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email