ΥΠ.ΕΣ. | Ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης του έτους 2018 – Οριστικές βαθμολογίες για τις ηλεκτρονικές εκθέσεις αξιολόγησης του έτους 2017

Σε ΕΓΚΥΚΛΙΟ του, το Υπουργείο Εσωτερικών, γνωστοποίησε:

  • Την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, για την αξιολογική περίοδο του έτους 2018.
  • Τη γνωστοποίηση των οριστικών βαθμολογιών για τις ηλεκτρονικές εκθέσεις αξιολόγησης, μετά από την εξέτασή τους από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης, για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017.

Πηγή: http://minadmin.ypes.gr/

Share