Φορολογική δήλωση 2020 | Εφαρμογή και οδηγίες χωριστής δήλωσης συζύγων

Σε λειτουργία τέθηκε η εφαρμογή για τη γνωστοποίηση υποβολής χωριστών δηλώσεων συζύγων για την φορολογική δήλωση 2020.

Από την υπηρεσία αυτή, οι έγγαμοι φορολογούμενοι, μπορούν να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης συζύγων Φορολογίας Εισοδήματος, φορολογικού έτους 2019, μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2020.

Μετά την προθεσμία αυτή δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης.

Αναλυτικά, οι ΟΔΗΓΙΕΣ της ΑΑΔΕ με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Πηγή: https://www.aade.gr/

Share