Άδεια ειδικού σκοπού και συστάσεις, σε περίπτωση αναστολής ή μη της λειτουργίας σχολικών μονάδων/δομών φροντίδας παιδιών

ΕΓΚΥΚΛΙΟ εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σύμφωνα με την οποία παρατείνεται για τους εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα -αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας- η δυνατότητα χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού για το διάστημα αναστολής της διά ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων ή των δομών φροντίδας παιδιών.

Κατ’ αρχήν, η άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται εφόσον η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας δεν είναι εφικτή. Παράλληλα, δύναται να χορηγηθεί και σε περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται αναστολή της εκπαιδευτικής λειτουργίας, όπως, για παράδειγμα, εάν το παιδί, που φοιτά στο δημοτικό σχολείο, έχει έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα εντός της σχολικής μονάδος.

Συστάσεις για την περίπτωση κατ’ οίκον περιορισμού των παιδιών, ενώ η μονάδα εκπαίδευσης ή φροντίδας δεν έχει αναστείλει τη λειτουργία της

Για τις περιπτώσεις, που το παιδί τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, εξαιτίας άλλης επαφής του με επιβεβαιωμένο κρούσμα, δύναται η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας -με απόφαση του εκάστοτε εργοδότη- ή συστήνεται προσαρμογή του ωραρίου του εργαζόμενου για το απαιτούμενο αυτό διάστημα παραμονής στο σπίτι. Αν κάτι από τα παραπάνω δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, τότε ο εργαζόμενος δύναται να απουσιάζει δικαιολογημένα από την εργασία του.

Στο σημείο αυτό και με το πέρας του κατ’ οίκον περιορισμού του παιδιού, ο εργαζόμενος δύναται να αναπληρώνει το ήμισυ των ωρών, που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες της κατ’ οίκον παραμονής του, κατά μία ώρα ημερησίως σε άλλες εργάσιμες ημέρες, ενώ ο εργοδότης καταβάλλει κανονικά το σύνολο των αποδοχών και των ασφαλιστικών εισφορών.

Share