Ψηφίστηκε το Ν/Σ για το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα

Ψηφίστηκε το Νομοσχέδιο για το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου

Ψηφίστηκε χθες, 14/04, κατά πλειοψηφία, επί της αρχής και επί των άρθρων το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση».

Με το εν λόγω Σχέδιο Νόμου ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και τη λειτουργία Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στον Δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα, επιχειρούνται:

  • Ολοκληρωμένη ρύθμιση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.
  • Θέσπιση αρχών, όρων, εννοιών και κανόνων, που αφορούν στον Εσωτερικό Έλεγχο.
  • Κατοχύρωση της ανεξαρτησίας της λειτουργίας του.
  • Εισαγωγή ενός πλαισίου ανάπτυξης και λειτουργίας των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ).
  • Αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των εποπτικών οργάνων.
  • Πιστοποίηση και επαγγελματική αναβάθμιση του Εσωτερικού Ελεγκτή.
  • Συμμόρφωση των κανόνων λειτουργίας και δραστηριοτήτων του Εσωτερικού Ελέγχου, κυρίως με τα διεθνή πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου.

Παράλληλα, εισάγεται ο θεσμός του Συμβούλου Ακεραιότητας στη Δημόσια Διοίκηση και καθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας του.

Περιλαμβάνονται, ακόμα, διατάξεις, οι οποίες αφορούν:

  • Στις μεταθέσεις και αποσπάσεις υπαλλήλων, που υπηρετούν σε παραμεθόριες περιοχές.
  • Στην κινητικότητα σε ΝΠΠΔ, εκτός Γενικής Κυβέρνησης.
  • Στη δυνατότητα των ΙΔΑΧ δήμων να επιλέγονται σε θέσεις προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης.

Αναλυτικά: ΦΕΚ Α’ 62/17.04.2021

Δείτε, επίσης: Τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο: «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση».

Share