Ψηφιακές υπηρεσίες χρηματοδοτεί με 1,4 εκ ευρώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε Αχαϊα, Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων ΒΑΑ και ΟΧΕ

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος προχώρησε σε δημοσίευση προσκλήσεων, που αφορούν την Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών και υπηρεσιών στα πλαίσια στρατηγικών ΒΑΑ και ΟΧΕ, με στόχο την αξιοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών που μπορούν να λειτουργήσουν προς όφελος δημοσίων φορέων, των ιδιωτών – επιχειρηματιών, των πολιτών και επισκεπτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  Ο συνολικός προϋπολογισμός αυτών ανέρχεται σε 1.400.000ευρώ.

Οι ψηφιακές υπηρεσίες που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν, είναι μεταξύ άλλων, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ψηφιακών επιχειρηματικών και εμπορικών κέντρων για την προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας, όπως και η ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών ενημέρωσης, ψυχαγωγίας πολιτών, επισκεπτών και τουριστών της Δυτικής Ελλάδας.

Επίσης, πρόκειται να χρηματοδοτηθούν, η ανάπτυξη εφαρμογών και διαδραστικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης πολιτών σε αστικά κέντρα, όπως για παράδειγμα θέσεις στάθμευσης, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κ.α., καθώς και ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη συστήματος μέτρησης και παρακολούθησης της ποιότητας ζωής σε μεγάλα αστικά κέντρα και ενημέρωση πολιτών σε πραγματικό χρόνο κ.α.

Σε σχετικές δηλώσεις που έκανε ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, τόνισε ότι «είναι στρατηγική μας επιλογή να υλοποιήσουμε έργα και δράσεις, με στόχο τον μετασχηματισμό της Δυτικής Ελλάδας σε “έξυπνη” Περιφέρεια» και πρόσθεσε: «Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω εφαρμογών τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών συμβάλλουν στην ενίσχυση της αποδοτικότητας των φορέων και των επιχειρήσεων, ιδίως με την καλύτερη χρήση και ανταλλαγή δεδομένων, καθώς και στη βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας».

Πηγές: http://www.myota.gr/index.php/2013-02-13-13-39-19/12759-2018-10-19-06-01-54

https://www.pde.gov.gr

Share