1,8 εκατομμύρια σε Δήμους για εξόφληση υποχρεώσεων

Eπιχορήγηση συνολικού ποσού 1.834.940,24 ευρώ, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών,  για την εξόφληση υποχρεώσεων Δήμων, που προέρχονται από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής, που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως 19/7/2018 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων.
Τα χρήματα θα δοθούν με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με  τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», εντός του πλαισίου του Προγράμματος Αυτοδιοίκηση Κοινωνική Συνοχή – Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ). Τα ποσά θα αποδοθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Δήμος Νομός Ποσό (ευρώ)
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 107.701,22
ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 23.292,00
ΣΚΥΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 48.952,77
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 130.306,92
ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 557.560,78
ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 37.531,68
ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 73.539,08
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 221.463,51
ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 9.793,05
ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 467.630,89
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 57.027,94
ΓΑΥΔΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 100.140,40
1.834.940,24

Share