Έναρξη του κύκλου Κινητικότητας για το έτος 2020

Υπουργείο Εσωτερικών

Μέχρι τις 2 Νοεμβρίου θα διαρκέσει η διαδικασία υποβολής αιτημάτων, για μετατάξεις ή αποσπάσεις προσωπικού στο Δημόσιο, του  A’ σταδίου του κύκλου Κινητικότητας για το έτος 2020.

Κατά τη διαδικασία του Α’ σταδίου και προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η διαδικασία, απαιτείται από τους φορείς τόσο η κατάλληλη ανάλυση των χαρακτηριστικών της, προς κάλυψη, θέσεως -η συμπλήρωση, δηλαδή, του σχετικού περιγράμματος θέσης εργασίας στο ψηφιακό οργανόγραμμα του φορέα- όσο και η αιτιολόγηση, για την αναγκαιότητα των αιτημάτων για την κάλυψη θέσεων του φορέα.

Συνεπώς, δεν θα εγκρίνεται κανένα αίτημα για μετάταξη ή απόσπαση εάν προηγουμένως δεν έχει αναρτηθεί η κενή οργανική θέση, προκειμένου για μετάταξη, ή το ψηφιακό οργανόγραμμα του φορέα, εφόσον πρόκειται για απόσπαση.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Από τη συμμετοχή στους κύκλους Κινητικότητας του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας του ν. 4440/2016, εξαιρούνται:

  • Αρ. 66 του ν.4722/2020 (Α΄ 177): Το προσωπικό όλων, ανεξαιρέτως, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων (για όσο χρόνο διαρκεί η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και για όσο χρόνο απαιτούνται τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας αυτής).
  • Αρ. 35 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197): Το προσωπικό των 12 νέων δήμων, που προέκυψαν το 2019 (μέχρι την πλήρωση των προβλεπόμενων κενών οργανικών θέσεων των παγίων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας, σε ποσοστό 90%).
  • Αρ. 35 του ν. 4735/2020 (Α΄ 197): Το προσωπικό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Δείτε την Εγκύκλιο, πατώντας ΕΔΩ.

Πηγή: https://www.ypes.gr/

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email