3η δέσμη μέτρων υπέρ των εργαζόμενων, των ανέργων και των επιχειρήσεων

ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ

Προκειμένου να δοθεί «οξυγόνο» σε επιχειρήσεις-εργοδότες, που δέχονται απίστευτη πίεση στη ρευστότητά τους, παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ, στο σύνολό του και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον νόμο, στους εργαζόμενους, το καλοκαίρι μαζί με το επίδομα αδείας, χωρίς αυτή η αναβολή να επιφέρει κυρώσεις. Αντίθετα με τη χρονική μετάθεσή του, μεταφέρονται και οι ποινικές και άλλες κυρώσεις μη πληρωμής του στον νέο χρόνο καταβολής του.

Ασφαλώς, όσοι εργοδότες μπορούν, έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν κανονικά το ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ στους εργαζόμενούς τους.

Υπόχρεοι για την καταβολή του ΔΩΡΟΥ ΠΑΣΧΑ είναι όλες οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το εάν έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα ή πλήττονται με δραστική μείωση του τζίρου τους ή λειτουργούν πλήρως και κανονικά.

ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

Οι συντάξεις των μη-μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), θα καταβληθούν στις 24 Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη, αντί της 26ης Μαρτίου 2020.

Οι συντάξεις του δημοσίου θα καταβληθούν στις 27 Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή, αντί της 30ης Μαρτίου 2020.

Οι συντάξεις των μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, τ.ΝΑΤ, τ.ΕΤΑΤ, Τράπεζες, ΔΕΗ, ΟΤΕ), θα καταβληθούν στις 30 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα.

Δείτε όλα τα μέτρα, όπως ανακοινώθηκαν, στον σύνδεσμο: 3η δέσμη μέτρων υπέρ των εργαζόμενων, των ανέργων και των επιχειρήσεων

Πηγή: https://www.ypakp.gr/

Share