6 στόχοι για μια Έξυπνη Πόλη για το 2018

Η έλευση της νέας χρονιάς είναι μια ευκαιρία για αποφάσεις προς βελτίωση και εξέλιξη. Για τις πόλεις, οι αποφάσεις για προς μια έξυπνη πόλη μπορούν να επιφέρουν βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

  1. Καινοτομίες για το σύνολο

Στα σχέδια ανάπτυξης μιας έξυπνης πόλης θα πρέπει να περιλαμβάνονται προγράμματα με στόχο την κάλυψη αναγκών διαφορετικών κοινωνικοοικονομικών πληθυσμιακών ομάδων. Η αναγνώριση και προσπάθεια κάλυψης των διαφορετικών αναγκών είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί ως πρόληψη της ανάπτυξης στρατηγικών που θα ωφελούν μεμονωμένες ομάδες πληθυσμών αλλά θα στοχεύουν στο σύνολο.

  1. Υποδομές για ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Ένα από τα μεγάλα προβλήματα της χρήσης ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι η έλλειψη υποδομών ανεφοδιασμού καθώς οι ιδιοκτήτες τους είναι αναγκασμένοι να κάνουν τον ανεφοδιασμό στις δικές τους εγκαταστάσεις. Οι πολιτεία θα πρέπει να στηρίξει τη χρήση τους δίνοντας κίνητρα σε ιδιώτες και επιχειρήσεις που θα εγκαταστήσουν μονάδες ανεφοδιασμού.

  1. Τεχνολογία 5G

Τα οφέλη της εφαρμογής του 5G για την προώθηση των αναγκών μιας έξυπνης πόλης είναι τεράστια. Ο εξοπλισμός όπως οι χρησιμοποιούμενοι αισθητήρες και οι κάμερες ασφαλείας θα λειτουργούν πιο αποτελεσματικά ενώ η επικοινωνία μεταξύ των συσκευών IoT θα γίνει ταχύτερη και ευκολότερη. Επιπλέον, είναι ένα βήμα για την εφαρμογή νέων τεχνολογιών όπως τα αυτόνομα αυτοκίνητα.

  1. Ασφάλεια Κυβερνοχώρου

Με την αύξηση των συσκευών που είναι συνδεδεμένες σε κοινό δίκτυο αυξάνεται και ο κίνδυνος των κυβερνοεπιθέσεων, Οι κίνδυνοι διαφέρουν ανάμεσα σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Η διαρροή δεδομένων που διαχειρίζεται η πολιτεία μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ή κλοπή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και θα είναι πρόβλημα για τον φορέα με τεράστιο πρόστιμο/κόστος σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ευρωπαϊκής ένωσης ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή τον Μάιο του 2018.

  1. Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων

Η Ηλεκτρονική Διακίνηση εγγράφων έχει σαν αποτέλεσμα μεγαλύτερη ασφάλεια των πληροφοριών και εγγράφων που διακινούνται. Είναι αναγκαίο να γίνει η ηλεκτρονική διασύνδεση των υπηρεσιών της πολιτείας με όφελος την ασφάλεια και διαφάνεια. Οι διαδικασίες εκτελούνται με λιγότερες μετακινήσεις αιτούντων και υπαλλήλων με ασφάλεια, οικονομία, ταχύτητα.

  1. Αστική συγκοινωνία με μικρά οχήματα (Microtransit)

Τα μικρά οχήματα που χρησιμοποιούνται στις αστικές συγκοινωνίες (οχήματα μέχρι 8 θέσεις) είναι πιο ευέλικτα και υπάρχει τάση για τη δημιουργία πρακτορείων που θα τα χρησιμοποιούν για την εξυπηρέτηση των πελατών τους. Συνήθως χρησιμοποιούνται για μετακίνηση ανθρώπων που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση με προγραμματισμένα συνεχή δρομολόγια από και προς τον τρόπο προορισμού που είναι πιο ευέλικτα σε σχέση με τα δρομολόγια των λεωφορείων ή τραίνων. Είναι επίσης εξαιρετικά χρήσιμα για την μετακίνηση ανθρώπων 3ης ηλικίας ή ΑΜΕΑ.

Πηγή: https://www.smartcitiesdive.com

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email