Θεσμικό Πλαίσιο
Έως τις 30.06.2025 η ψηφιοποίηση των διαδικασιών των Α.Ε.Ι. – Κατά 80% η μείωση προμήθειας και χρήσης…
Η 2ΓΒ/2023 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ αφορά στην πλήρωση 1.843 θέσεων ΤΕ σε φορείς του Δημοσίου. Δημοσιεύθηκε η 2ΓΒ/2023 Προκήρυξη του…
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ A’ 158/26.09.2023) ο νόμος υπ’ αριθμόν 5053, που καθορίζει τα νέα…
Σκοπός η αύξηση της χρήσης του νερού της βρύσης ως πόσιμου. Την υποχρεωτική ενημέρωση των καταναλωτών από…
Έως 30/06 η καταληκτική ημερομηνία Προθεσμία, έως τις 30 Ιουνίου 2023, έχουν οι οφειλέτες των Δήμων προκειμένου…
Προκήρυξη διαγωνισμού για την κάλυψη 311 θέσεων δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων. Στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για…
Υποβολή αιτήσεων για τον Β’ Κύκλο Κινητικότητας έως 14 Δεκεμβρίου. Επικαιροποιήθηκε η πλατφόρμα κινητικότητας με τις διαθέσιμες…
Με την υπ’ Αρ. Πρωτ. 154172/Δ2 Υπουργική Απόφαση, καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί -οι οποίοι περιλαμβάνονται στους τελικούς…
Εκδόθηκε η υπ’ Αριθ. πρωτ.:ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/893/οικ. 22258 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία παρέχονται οδηγίες προς τους…
Με την υπ’ Αριθμ. Πρωτ. 85741 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών επιχειρήθηκε να συγκεντρωθεί, σε ένα ενιαίο κείμενο,…