Eπικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων για τη σύναψη, με ανοικτή διαδικασία, δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών

Αναρτήθηκαν, σε επεξεργάσιμη μορφή, προς υποβοήθηση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων φορέων, τα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων για τη σύναψη, με ανοικτή διαδικασία, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, άνω και κάτω των ορίων.

Στο καθένα από τα ως άνω υποδείγματα επισυνάπτονται, επίσης, προς υποστήριξη των αναθετουσών αρχών:

  • ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής προσφορών,
  • σχέδια συμφωνητικού προμηθειών και υπηρεσιών με συνημμένη ρήτρα ακεραιότητας,
  • πίνακες αντιστοίχισης λόγων αποκλεισμού/κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και αποδεικτικών μέσων, τόσο για προμήθειες όσο και για υπηρεσίες,
  • ενοποιημένο κείμενο προτυποποίησης περιεχομένου υπεύθυνων δηλώσεων ως αποδεικτικών σε σχέση με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού.

Οι όροι των τευχών έχουν προσαρμοστεί στις διατάξεις του ν. 4782/2021 (Α 36), με τις οποίες τροποποιήθηκαν επιμέρους διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α 147), καθώς και στους όρους της υπό αναθεώρηση Κ.Υ.Α., που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, με την οποία ρυθμίζονται τα τεχνικά ζητήματα, κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (και υπό την επιφύλαξη της οριστικοποίησης και έκδοσης αυτής).

Η υπό έκδοση, Κ.Υ.Α. υποβλήθηκε, από τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία, στην Αρχή για τη διατύπωση της προβλεπόμενης, στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ. υποπ. γγ του ν. 4013/2011, σύμφωνης γνώμης και μετά την έκδοση της σχετικής Γ9 /2021 Γνώμης της Αρχής, αναμένεται η υπογραφή και η αποστολή της, προς δημοσίευση, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αναλυτικά, τα τεύχη διακηρύξεων και σχετικά αρχεία: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δείτε, επίσης: Επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων άνω και κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή

Πηγή: eaadhsy.gr

Share

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email