Ένταξη Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας

Σε συνέχεια της από 19/10/2020 ανακοίνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών για έναρξη του α’ σταδίου του Κύκλου Κινητικότητας έτους 2020 και της αξιολόγησης – από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας – των αιτημάτων, που υπέβαλλαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς, γίνεται γνωστή η ένταξη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) ως Φορέα Υποδοχής. Οι, προς πλήρωση, θέσεις στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας ανέρχονται συνολικά σε 13, εκ των οποίων 11 δύναται να καλυφθούν μέσω μετάταξης και οι άλλες 2 μέσω απόσπασης.

Αναλυτικά, οι ΘΕΣΕΙΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ & ΜΕΣΩ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι, που επιθυμούν να μεταταχθούν/αποσπασθούν στον Δήμο Μινώα Πεδιάδας, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση -μέσω της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου- για μετάταξη σε κενή οργανική θέση ή/και απόσπαση για προσωρινή κάλυψη αναγκών, έως και τις 14 Δεκεμβρίου 2020. Η είσοδος των ενδιαφερομένων υπαλλήλων στην εφαρμογή του μητρώου είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hr.apografi.gov.gr, με χρήση των κωδικών TAXISnet, που ήδη διαθέτουν.

Αναφερόμενος στην ένταξη του Δήμου στο ΕΣΚ, ο Δήμαρχος, Μανώλης Φραγκάκης, σημειώνει πως «ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας συμμετέχει για πρώτη φορά ως Φορέας Υποδοχής στη διαδικασία κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων, χάρη στις συντονισμένες και μεθοδικές ενέργειες της διοίκησης του Δήμου, η οποία ολοκλήρωσε έγκαιρα το προηγούμενο διάστημα όλες τις διαδικασίες, που απαιτούνταν, για την ένταξη του φορέα στο σύστημα κινητικότητας, γεγονός, που δίνει πλέον τη δυνατότητα στον Δήμο μας να ενισχύσει τη στελέχωσή του σε κρίσιμες ειδικότητες για την παραγωγή του δημοτικού έργου, μέσα από μετατάξεις και αποσπάσεις».

Τέλος, σημειώνεται ότι το προηγούμενο διάστημα, ολοκληρώθηκε -υπό το συντονισμό του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, κ. Γαβριήλ Κουρή- η διαδικασία σύνταξης των περιγραμμάτων θέσεων εργασίας όλων των υπαλλήλων του Δήμου και η ανάρτησή τους στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών (apografi.gov.gr), γεγονός, που αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή του φορέα στο σύστημα κινητικότητας. Στα περιγράμματα αποτυπώνονται με σαφήνεια τα καθήκοντα, τα προσόντα και οι δεξιότητες, που απαιτούνται, για τη βέλτιστη άσκηση των αρμοδιοτήτων της κάθε θέσης εργασίας.

          

Share